Office & Design Lidia

Office & Design LIDIA (lees verder als “ik”) vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via lidia.wielink@officedesignlidia.nl

Artikel 1    Wie is Office & Design LIDIA

Office Design LIDIA is een eenmanszaak met eigenaar Lidia Wielink-Vos (lees verder als “ik”), gevestigd te (7913 RH) Hollandscheveld aan de Poste 24. Ik sta ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80015514. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2    Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zullen bewaren.

Ik verwerk jouw naam, bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, e-mail en telefoonnummer. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Ik zal jouw (bedrijfs)naam, factuuradres, leveringsadres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis, betaalgegevens en social media accounts tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandelgegevens en btw nummer, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw naam, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer of accountnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam en e-mail voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Ik verwerk jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, website of social media account en bankrekeningnummer voor marketing. Ik verwijder deze gegevens zodra de cookie-periode van de marketing is beëindigd of jij geen lid meer bent van het marketingprogramma. Wanneer ik zelf marketing gebruik voor een van mijn partners zullen deze partijen cookies op mijn website plaatsen. Je leest hier meer over in mijn cookiestatement.

Om mijn website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik de inhoud van jouw bericht met indien gewenst jouw naam en/of bedrijfsnaam. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn  website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.

Wanneer jij contact met mijn op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij zodat ik contact met jou op kan nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Ik verwerk jouw naam, e-mail, eventuele gravatar, website en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op mijn artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of ik ons bericht verwijder.

Wanneer jij je inschrijft voor een trainingen of weggevers, vraag ik om jouw naam en e-mailadres. Zo kan ik jou toelaten tot de desbetreffende content en eventueel van verdere informatie rondom het onderwerp dat hier is besproken voorzien. Ik verwijder deze gegevens na afronding van datgene waarvoor jij je had ingeschreven. Indien het een betaalde training of workshop betreft, verwerk ik tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaar ik 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

Artikel 3    Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 4    Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij laat verwerken.

  1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
  4. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar lidia.wielink@officedesignlidia.nl. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5    Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Wanneer ik jouw gegevens buiten de EER verwerk zal ik passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Artikel 6    Geautomatiseerde besluitvorming

Ik kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van mijn diensten niet (meer) beschikbaar is voor jou. Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

Artikel 7    Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar lidia.wielink@officedesignlidia.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens omga kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Chat openen
Whatsapp met Office & Design Lidia
Hoi hoi 👋
Kan ik je ergens mee helpen? Let me know!